Regler
Skilte
Pokal
 1. Generelt
 2. Fodboldgolf handler om at få bolden i hul på færrest skud, undervejs passeres eventuelle indlagte forhindringer på korrekt vis.
 3. Spark
 4. Der spilles, indtil bolden er i hul. Man noterer det antal spark, der i alt er brugt. Hver spiller har ansvar for at tælle sine egne antal spark, antallet noteres på scorekortet efter hver runde. Dog max. 10 spark pr. bane
 5. Udstyr
 6. Der spilles med en fodbold i størrelse 4 eller 5. Der må ikke benyttes fodboldstøvler eller lignende der kan medvirke til at beskadige græsset.
 7. Opførsel på banen
 8. Der vises respekt for andre spillere på banen ved at holde passende afstand og undlade at sparke på tidspunkter, hvor man risikerer at ramme andre. Går man i en gruppe lader man hurtigere bagfrakommende spillere eller grupper passere.
 9. Rækkefølge
 10. Ved udspark fra første hul sparker yngste spiller først og derefter efter alder. Ved udspark på de senere huller er det den spiller, der gik den foregående bane i færrest spark, der starter. Ved efterfølgende spark er det altid den spiller, hvis bold ligger længst fra hullet, der sparker. Ved forhindringer er det den spiller, hvis bold ligger længst fra forhindringen, der sparker. Se endvidere specialregler på hver bane.
 11. Udsparkssted
 12. Der sparkes ud fra tee-stedet i starten af banen. Bolden placeres på linien mellem markeringerne. Der er 3 forskellige udsparks steder; Hvid er pro tee sted, Gul er voksen tee sted og Rød er børne tee sted.
 13. Out of bound
 14. Enkelte steder på banen er der placeret hvide ”out of bound-pæle”. Ender bolden udenfor de hvide pæle er den tabt og man bliver nødt til at sparke fra det sted, hvorfra man sparkede, inden bolden røg ”out of bound”
 15. Droppe bold
 16. Er bolden endt hvor det efter spillerens vurdering ikke er muligt at sparke bolden fra, sparker man bolden på ny fra det sted, hvor den oprindeligt var liggende. At droppe bolden koster et ekstra spark.
 17. Hvordan må bolden sparkes
 18. Bolden må kun flyttes med foden. Alle former for spark er tilladt med undtagelse af ført bold.
 19. Genplacering af bold
 20. Hvis en medspillers bold ligger i vejen for et spark, kan man bede medspilleren om midlertidigt at fjerne bolden. Efter endt spark genplaceres medspillerens bold.
 21. Flag
 22. Flaget skal tages op af hullet, når bolden er på green.
 23. Bold rammes af anden bold
 24. Rammer en spiller med sit spark en medspillers bold, bliver spillerens bold liggende på positionen, hvor den ender, mens medspillerens bold genplaceres.
 25. Spark, der ryger forbi en forhindring
 26. Sparker man forbi en forhindring, som man skal igennem, skal bolden sparkes tilbage og korrekt igennem forhindringen. 
 27. Specialregler
 28. På enkelte baner gælder der specialregler. Se baneoversigt på hver bane for yderligere beskrivelse.